Värmlands tidning - den 13:e februari 2018

Välj en levande handel i Bengtsfors före nätet


I Nya Wermlands-Tidningen fanns den 6 februari en artikel gällande de alltmer tomma lokalerna i både Åmåls och Säffles centrum. Orsaken torde vara att allt fler handlar på något köpcenter eller framför allt över nätet.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Välj en levande handel i Bengtsfors före nätet" �r: