Värmlands tidning - den 13:e februari 2018

Pengar stals från vårdboende


Två lex Sarah-rapporter har lämnats in mot ett vårdboende i Värmland.Den ena gäller stöld av pengar, den andra ett fall.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Pengar stals från vårdboende" �r: