Svt - den 12:e februari 2018

Längre remisstid begärs om kraftledning


Beslut om den hårt kritiserade kraftledningen mellan Oskarshamn och Hemsjö ska under året tas av Energimarknadsinspektionen. Berörda parter har till den 16 mars på sig att komma med invändningar, men längre tid behövs. Det menar kommunerna, LRF och Södra, som nu begär förlängd remisstid.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Längre remisstid begärs om kraftledning" �r: