Affärsvärlden - den 12:e februari 2018

TDC backar om samgående med MTG


TDC:s styrelse har för avsikt att dra tillbaka sin rekommendation av det ingångna avtalet med MTG gällande att kombinera MTG Nordics med TDC.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "TDC backar om samgående med MTG" �r: