Affrsvrlden - den 12:e februari 2018

Telia: Fr inte ngra buddiskussioner med TDC


Telia meddelar att bolaget inte nu fr ngra diskussioner med TDC om ett potentiellt frvrv.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Telia: Fr inte ngra buddiskussioner med TDC" �r: