Svt - den 12:e februari 2018

RekordmŚnga šlgolyckor med tŚg i Śr


Som en effekt av de stŲra snŲmšngderna ute i markerna har antalet šlgolyckor inte minst i tŚgtrafiken Ųkat dramatiskt. Bara i januari skedde 60 šlgolyckor med tŚg i Všsternorrland alltsŚ i snitt tvŚ per dygn.


Mer i Svt

0 besÔŅĹkare tycker nÔŅĹgot om denna artikel
Tycker du att nyheten "RekordmŚnga šlgolyckor med tŚg i Śr" ÔŅĹr: