Värmlands tidning - den 12:e februari 2018

Föreslår höjda nivåer för maxtaxa


Kommunstyrelsen har gett klartecken för nya avgiftsnivåer i maxtaxan0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Föreslår höjda nivåer för maxtaxa" �r: