Affärsvärlden - den 12:e februari 2018

Troax resultat sjönk i det fjärde kvartalet


Troax, som säljer områdesskydd för inomhusanvändning, redovisar ett resultat efter skatt på 4,1 miljoner euro för det fjärde kvartalet 2017 (6,4). Resultatet per aktie uppgick till 0:21 euro (0:32).0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Troax resultat sjönk i det fjärde kvartalet" �r: