Affärsvärlden - den 12:e februari 2018

Klövern höjer budpliktsbud i Tobin


Klövern, som äger 40 procent av det totala antalet aktier i Tobin, reviderar sitt kontantbud. För varje utestående stamaktie erbjuder Klövern 22:65 kronor. Tidigare erbjöds 20 kronor.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Klövern höjer budpliktsbud i Tobin" �r: