Affärsvärlden - den 12:e februari 2018

Tobii förvärvar brittisk återförsäljare och konsultverksamhet


Tobii förvärvar återförsäljaren Acuity ETS och konsultverksamheten Acuity Intelligence i Storbritannien. Köpeskilling kommer att erläggas kontant ur bolagets kassa.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Tobii förvärvar brittisk återförsäljare och konsultverksamhet" �r: