Svt - den 11:a februari 2018

Polen bryter mot EU:s viktigaste principer anser hŲg domare


De nya polska lagarna urholkar ršttsstaten och domstolarnas oberoende. Det anser Mats Melin, justitierŚd i HŲgsta fŲrvaltningsdomstolen. Han šr en av mŚnga hŲga domare som šr kritisk mot den polska regeringens fŲršndringar av ršttssystemet.


Mer i Svt

0 besÔŅĹkare tycker nÔŅĹgot om denna artikel
Tycker du att nyheten "Polen bryter mot EU:s viktigaste principer anser hŲg domare" ÔŅĹr: