Svt - den 11:a februari 2018

Polen bryter mot EU:s viktigaste principer anser hög domare


De nya polska lagarna urholkar rättsstaten och domstolarnas oberoende. Det anser Mats Melin, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen. Han är en av många höga domare som är kritisk mot den polska regeringens förändringar av rättssystemet.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Polen bryter mot EU:s viktigaste principer anser hög domare" �r: