Svt - den 11:a februari 2018

Fortsatta satsningar på fågelsjöar


Örebro län får cirka 12,5 miljoner för att förvalta länets 225 statliga reservat. Därtill kommer särskilda skötselbidrag för Kvismaren och Tysslingen samt ett anslag på 25 miljoner för att skapa nya naturreservat.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Fortsatta satsningar på fågelsjöar" �r: