Svt - den 22:e januari 2018

Dieselstölden vid PostNord upptäcktes vid stickprovskontroll


Det var vid en kontroll av drivmedelsförbrukning som PostNord började misstänka att en anställd chaufför använt företagets kreditkort för att tanka diesel till stora summor utanför arbetet. Misstankarna rör tankning av diesel till honom själv och andra för över 700.000 kronor.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Dieselstölden vid PostNord upptäcktes vid stickprovskontroll" �r: