Svt - den 22:e januari 2018

DieselstŲlden vid PostNord upptšcktes vid stickprovskontroll


Det var vid en kontroll av drivmedelsfŲrbrukning som PostNord bŲrjade misstšnka att en anstšlld chauffŲr anvšnt fŲretagets kreditkort fŲr att tanka diesel till stora summor utanfŲr arbetet. Misstankarna rŲr tankning av diesel till honom sjšlv och andra fŲr Ųver 700.000 kronor.


Mer i Svt

0 besÔŅĹkare tycker nÔŅĹgot om denna artikel
Tycker du att nyheten "DieselstŲlden vid PostNord upptšcktes vid stickprovskontroll" ÔŅĹr: