Affärsvärlden - den 19:e januari 2018

SEB gör nedskrivningar


SEB meddelar om effekter från förändrade redovisningsprinciper, nedskrivningar och andra jämförelsestörande poster som minskar eget kapital med 8,2 miljarder kronor och kapitalbasen med 4,3 miljarder kronor.



0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "SEB gör nedskrivningar" �r: