Affärsvärlden - ig�r

SEB gör nedskrivningar


SEB meddelar om effekter från förändrade redovisningsprinciper, nedskrivningar och andra jämförelsestörande poster som minskar eget kapital med 8,2 miljarder kronor och kapitalbasen med 4,3 miljarder kronor.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "SEB gör nedskrivningar" �r: