Affärsvärlden - den 18:e januari 2018

Kryptovalutor höjde Avanzas courtageintäkter


Sett till antal courtagegenererande notor bland Avanzas kunder ökade dessa med 18 procent under det fjärde kvartalet jämfört med det tredje. En förklaring som nämns är det stora intresset för kryptovalutor och certifikat baserade på Bitcoin och Ethereum.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Kryptovalutor höjde Avanzas courtageintäkter" �r: