Svt - den 18:e januari 2018

Satsning på gröna jobb för långtidsarbetslösa


Regeringen satsar 910 miljoner kronor under 2018-2020 för att erbjuda nyanlända och långtidsarbetslösa praktik och andra subventionerade anställningsformer. Under 2018 kommer omkring 200 personer i Stockholm och på Gotland erbjudas gröna jobb.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Satsning på gröna jobb för långtidsarbetslösa" �r: