Värmlands tidning - den 16:e januari 2018

Alla kvinnor ska få gå i skolan


På Karlskoga folkhögskolan har vi arbetat med FN:s globala mål. Agenda 2030.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Alla kvinnor ska få gå i skolan" �r: