Svt - den 13:e januari 2018

När krisen är framme så gör du med ventilationen


Vid en allvarlig händelse eller kris, då det går ett VMA-larm, uppmanas alla att gå inomhus, stänga fönster, dörrar samt ventiler. Men hur ventilationen stängs av skiljer sig stort beroende på vad för ventilationssystem som används.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "När krisen är framme så gör du med ventilationen" �r: