Svt - den 13:e januari 2018

Kriminologen: Fokusen på polisens uppklarning är skadlig


Förra året lämnade polisen vidare fler utredningar till åklagare, men samtidigt minskade antalet uppklarade våldsbrott. Domaren Lennart Strinäs och kriminologen Jerzy Sarnecki menar att det kan tyda på att polisen utrett enklare brott för att bättra på statistiken.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Kriminologen: Fokusen på polisens uppklarning är skadlig" �r: