Svt - den 13:e januari 2018

Din gamla julgran kan ge liv till sterila sjöbotten-miljöer


Att anlägga så kallade ris- eller julgransvassar på sjöbotten är en gammal tradition som kommit tillbaka på senare år. Orsaken är att förbättra uppväxtmiljön för till exempel fisk som abborre och gös.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Din gamla julgran kan ge liv till sterila sjöbotten-miljöer" �r: