Svt - den 12:e januari 2018

Fler söker hjälp för hedersförtryck


Allt fler barn och unga söker hjälp efter att ha utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck. De senaste två åren har antalet samtal till resurscentrumet Origo ökat med 50 procent, och det är främst svenskfödda som står för ökningen.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Fler söker hjälp för hedersförtryck" �r: