Värmlands tidning - den 12:e januari 2018

Det hände för 100 år sedan


Skjutsstationsstadgan har blivit strängare. Fr. o. m. detta år har envar resande, som önskar erhålla skjuts vid skjutsstation, skyldighet att uppgiva sitt fullständiga namn, titel eller yrke och hemort, ävensom det antal hästar, som påfordras, tid och ort för skjutsens tillhandahållande samt namnet å det ställe, till vilken skjutsen skall utgöras.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Det hände för 100 år sedan" �r: