Värmlands tidning - den 11:a januari 2018

Oenighet om närvaro


Vid kommunstyrelsens extra möte om Bäckalunds skola uppstod oenighet bland kommunstyrelsens ledamöter om en företrädare från Lärarförbundet skulle få närvara.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Oenighet om närvaro" �r: