Svt - den 11:a januari 2018

Larver äter upp matavfall i Eskilstuna


På Lilla Nyby återvinningscentral i Eskilstuna pågår ett pilotprojekt där man, med hjälp av larver från den amerikanska vapenflugan, omvandlar matavfall till djurfoder och matjord.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Larver äter upp matavfall i Eskilstuna" �r: