Värmlands tidning - den 10:e januari 2018

Oense om skjutfältens värde


Karlskoga kommun har fått lämna synpunkter på ett förslag till ny översiktsplan för Örebro kommun.En del i förslaget tycker man är bra, medan man är mer tveksam till andra delar.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Oense om skjutfältens värde" �r: