Värmlands tidning - den 10:e januari 2018

Många namn att minnas för äldre med hemtjänst


I snitt besöks äldre hemtjänsttagare i Värmland av 16 olika anställda under två veckor0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Många namn att minnas för äldre med hemtjänst" �r: