Svt - den 10:e januari 2018

Brister i hygienen kan ligga bakom dödsfall på vårdboende


En patient vid det privata vårdboendet Solhaga i Örkelljunga smittades av en multiresistent bakterie och avled kort därefter. Enligt vårdbolaget berodde dödsfallet troligen på bristande vårdhygien.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Brister i hygienen kan ligga bakom dödsfall på vårdboende" �r: