Svt - den 10:e januari 2018

Patient fick vara utan insulin i tolv dagar


I tolv dagar fick en man i Ronneby som har hemsjukvård inte sin diabetesmedicin. Nu anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO och händelsen uppges att ha medfört en allvarlig vårdskada.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Patient fick vara utan insulin i tolv dagar" �r: