Affärsvärlden - den 9:e januari 2018

Itabs storägare får undantag från budplikt


Aktiemarknadsnämnden medger Petter Fägersten, som är storägare i Itab Shop Concept, undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma till följd av den aktiegåva som han erhöll i december.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Itabs storägare får undantag från budplikt" �r: