Affärsvärlden - den 9:e januari 2018

JP Morgan om H&M: Risk på nedsidan


Trots ett mycket tufft 2017 med skarp resultatnedgång och ett rejält aktiefall tror JP Morgan fortfarande att 2018 blir ett övergångsår för H&M.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "JP Morgan om H&M: Risk på nedsidan" �r: