Svt - den 8:e januari 2018

Läkare motsätter sig åldersbedömningar


Även tyska läkare motsätter sig åldersbedömningar av flyktingar. Bedömningarna är både oetiska och opålitliga, anser de.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Läkare motsätter sig åldersbedömningar" �r: