Svt - den 8:e januari 2018

Läkare motsätter sig åldersbedömningar


Även tyska läkare motsätter sig åldersbedömningar av flyktingar. Bedömningarna är både oetiska och opålitliga, anser de.


Mer i Svt

0 besökare tycker något om denna artikel
Tycker du att nyheten "Läkare motsätter sig åldersbedömningar" är: