Värmlands tidning - den 8:e januari 2018

Säkerhetspolitisk springnota


"Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas." Så står det i Försvarsberedningens rapport Motståndskraft, som överlämnades till regeringen före jul. Samtidigt påvisar DN/Ipsos i sin årliga mätning att stödet för ett Nato-medlemskap minskar. Oroväckande, för vi behöver Nato.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Säkerhetspolitisk springnota" �r: