Svt - den 7:e januari 2018

"Norra länsdelarna drabbas hårdast"


I Västernorrland drabbas de norra länsdelarna hårdast av stormen Cora säger SMHI. Och över grannlänet i väster har hon redan infunnit sig.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten ""Norra länsdelarna drabbas hårdast"" �r: