Svt - den 7:e januari 2018

Ytterligare bekräftade mässlingsfall väntas under söndagen


Fler fall av den mycket smittsamma sjukdomen mässlingen är att vänta. Under söndagen så analyseras ytterligare sex fall där bekräftelse kommer under dagen. Vi analyserar provsvar från flera individer och av allt att döma kommer vi att få fler fall bekräftade nu i helgen, säger Eva Lindhusen Lindhé som är biträdande smittskyddsläkare i Västra Götaland.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Ytterligare bekräftade mässlingsfall väntas under söndagen" �r: