Svt - den 6:e januari 2018

Gršnshandeln blomstrar och slŚr nya rekord


Norrmšnnen verkar aldrig trŲttna pŚ att Śka till Sverige fŲr att handla. FŲrra Śret fortsatte gršnshandeln uppŚt, efter en mindre nedgŚng 2016, och nu sštts nya rekord. Vi Ųkade med 4,7 procent under 2017 och šr mycket nŲjda med det. VŚr upplevelse šr att prisskillnaderna mellan Sverige och Norge blir stŲrre och att det bidrar till fler besŲkare, sšger StŚle LÝvheim som šr centerchef i Nordby shoppingcenter i StrŲmstad.


Mer i Svt

0 besÔŅĹkare tycker nÔŅĹgot om denna artikel
Tycker du att nyheten "Gršnshandeln blomstrar och slŚr nya rekord" ÔŅĹr: