Svt - den 6:e januari 2018

Forskare varnar: Problem med andra sjukförsäkringsregler för politiker


Politikerna fattar beslut om sjukförsäkringen men utnyttjar den sällan själva. Forskaren Ruth Mannelqvist varnar för att det kan leda till sämre förståelse för mindre priviligierade gruppers situation på arbetsmarknaden. I dag försvagar man sjukförsäkringssystemet, säger hon.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Forskare varnar: Problem med andra sjukförsäkringsregler för politiker" �r: