Svt - den 3:e januari 2018

Hårt arbete för fler kvinnliga professorer har gett resultat


På Luleå tekniska universitet är fyra av fem professorer män. För att få en jämnare könsfördelning har universitetsledningen satt forskare att granska den egna organisationen.


Mer i Svt

0 besökare tycker något om denna artikel
Tycker du att nyheten "Hårt arbete för fler kvinnliga professorer har gett resultat" är: