Svt - den 13:e december 2017

Maria Ňgren erkšnner inte lšngre brott


Transportstyrelsens sparkade generaldirektŲr Maria Ňgren godkšnde straffŲrelšggande "enbart i syfte att undvika massmedial exponering". SŚ stŚr det i den stšmningsansŲkan som hennes fackfŲrbund Sveriges IngenjŲrer lšmnat in till Arbetsdomstolen (AD), beršttar Dagens Nyheter.


Mer i Svt

0 besÔŅĹkare tycker nÔŅĹgot om denna artikel
Tycker du att nyheten "Maria Ňgren erkšnner inte lšngre brott" ÔŅĹr: