Värmlands tidning - den 11:a december 2017

Båten Björg kan vara ett fartyg


Båt eller fartyg?En avgörande fråga för Värmlands tingsrätt att svara på, i den segdragna tvisten mellan kommunen och Lennart Carlsson, ägaren till den sjunkna skutan Björg.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Båten Björg kan vara ett fartyg" �r: