NA - den 6:e december 2017

Antalet strokedrabbade minskar i Örebro län


Antalet personer som drabbas av stroke i Örebro län minskar kraftigt, enligt Hjärt-Lungfonden.

Ett citat fr�n nyheten
H�mtar citatMer i NA

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Antalet strokedrabbade minskar i Örebro län" �r: