Värmlands tidning - den 6:e december 2017

Två ljus tändes för Finland


Två ljus, ett för hemmet och ett för fäderneslandet tändes på scenen. En tradition som återkommer varje år när Finland firar sin självständighet. I år är det lite speciellt, i år firar de 100 år.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Två ljus tändes för Finland" �r: