Gefle nyheter - den 5:e december 2017

Gävle kommun utreder datumparkeringen: "Ambitionen är att vi har ett förslag klart i juni"


Gävle kommun har fått önskemål från gävlebor om att förändra reglerna för datumparkering. En utredning som väntas vara klar i sommar, är på gång . Ambitionen är att vi har ett förslag klart i juni för beslut inför höstens datumparkering, säger Stefan Erixon, gatuingenjör Samhällsbyggnad Gävle.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Gävle kommun utreder datumparkeringen: "Ambitionen är att vi har ett förslag klart i juni"" �r: