Svt - den 5:e december 2017

Tre nya naturreservat i länet


Naturreservat bildas exempelvis för att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer. Men med det nya reservatet Örby hagar i Rasbo vill man slå vakt om det öppna jordbrukslandskapet.


Mer i Svt

0 besökare tycker något om denna artikel
Tycker du att nyheten "Tre nya naturreservat i länet" är: