NA - den 5:e december 2017

Alkoholpolicy klubbades efter strid


Hallsberg har fått en ny alkoholpolicy. Men det satt hårt åt, debatten gick i vida svängar och det rådde oenighet kring utformningen ända in till beslut.


Mer i NA

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Alkoholpolicy klubbades efter strid" �r: