NA - den 4:e december 2017

Läkare möjliggjorde för drogberoende att hämta ut stora mängder narkotikaklassade läkemedel


Efter en anonym anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) gällande förskrivningen av läkemedel har en läkare i länet granskats. Enligt den första anmälan har en man som själv säger att han är beroende sedan många år kunnat hämta ut stora mängder av ett narkotikaklassat läkemedel.

Ett citat fr�n nyheten
H�mtar citatMer i NA

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Läkare möjliggjorde för drogberoende att hämta ut stora mängder narkotikaklassade läkemedel" �r: