Värmlands tidning - den 4:e december 2017

Energianvändningen ska minska med 25 procent


Åmåls kommun och dess bolag ska år 2030 ha sänkt sin energianvändning i byggnader, transporter och teknisk försörjning med 25 procent, jämfört med 2009.Dessutom ska nästan all energi komma från förnybara energikällor.Kommunfullmäktige har antagit en energi- och klimatstrategi för Åmål.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Energianvändningen ska minska med 25 procent" �r: