Svt - den 4:e december 2017

Kommun och kyrka i samarbete vill ordna bostäder till nyanlända


Växjö kommun och Växjö stift försöker gemensamt hitta lösningar för att nyanlända lättare ska hitta bostad. Bland annat jobbar de för att hitta privathus som kan hyras ut och stiftet har skapat en ekonomisk förening som aktivt jobbar med bostadssituationen.


Mer i Svt

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Kommun och kyrka i samarbete vill ordna bostäder till nyanlända" �r: