NA - den 4:e december 2017

Skattehöjning inte längre aktuellt för folkomröstningsförslaget om ny sporthall


I inledningsskedet i aktionen om förslaget att folkomrösta om ett nybygge av en ny sporthall i Kopparberg så föreslogs att en tillfällig tidsbegränsad skattehöjning skulle ske för att finansiera de...

Ett citat fr�n nyheten
H�mtar citatMer i NA

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Skattehöjning inte längre aktuellt för folkomröstningsförslaget om ny sporthall" �r: