NA - den 3:e december 2017

Alliansens budget presenterad men nedklubbad S och MP vidare med sin budget


Extrapengar till missbruksenheten, arbetet mot våld i nära relationer, anställa en skolbibliotekarie och mer personal till simhallen hör till satsningarna i alliansens budget. De presenterade budgeten på senaste kommunstyrelsemötet men där klubbades den ned, för att återkomma till kommunfullmäktige.

Ett citat fr�n nyheten
H�mtar citatMer i NA

0 besökare tycker något om denna artikel
Tycker du att nyheten "Alliansens budget presenterad men nedklubbad S och MP vidare med sin budget" är: