UNT - den 3:e december 2017

Assistans är frihet!


LSS-reformen har medfört frihet och delaktighet för tusentals personer, skriver företrädare för funktionshinderrörelsen i Uppsala.


Mer i UNT

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Assistans är frihet!" �r: